unfinished

Happy New Year 2017


HAPPY NEWYEAR TO YOU ALL!
I wrote this poem yesterday (mentally) and finished it today, so the date is set to today, but it is about yesterday. Anyway, here it is. The original Dutch version, followed by my tentative translation. I hope you like it. Cheers!
DUTCH:
Geraakt door het zonlicht (Nieuwjaar 2017)
ik weet nog, zij woonde in het huis dat immers nooit gebouwd is.

er loopt een pad door haar tuin, die nooit was aangelegd.
ik ben niet klaar nu om te vertrekken, het is daar immers afgelegen.

ik raadpleeg wel eens oude kaarten want er was één lichtpunt.
we beminden wat ons lief was, ja, verliefden van de langste dagen.

iemand schoot een pijl van zonnelicht over de daken.
dat was de goede vriend geweest, die het goede deed waar we van droomden.

zo lang we leefden, leefden we gelukkig, als met een lotsbestemming.
onder zijn hoede, onder haar hoede, zou ik reizen, naar de stad van goud.

meer innerlijk, zo zal dit zijn, meer in dromen, drie of vier voet te gaan.
Godenkind, 02-01-2017

ENGLISH:
Ace of sunlight (New Year’s Day 2017)
I do remember her living in the house which was actually never built.

there is a path through her garden, which was never built either.
I am not ready now to leave, as that is clearly a remote area.

I often look into old maps because there was really one bright spot.
we loved what we were in love with, yes, lovers of the longest days.

someone shot an arrow of sunlight over the rooftops.
that would have been the good friend who always did the right thing we dreamed of.

as long as we lived, we lived happily, as if it were a destiny.
under his care, under her care, I would travel, to the city of gold.

more inwardly, so it will be, much like in dreams, three or four feet to go.
Godenkind, 02-01-2017
Photo: 2 days ago, in the Insel Hombroich Garden, Neuss, Germany.

Advertisements
Standard